Kto będzie reprezentował Polskę w konkursie o Europejską Nagrodę Green Cities 2023? Przedstawiamy naszego kandydata!

Europejska Nagroda Green Cities jest ważnym narzędziem promocji i inspiracją dla innych miast w Europie, które dążą do tworzenia bardziej przyjaznych dla środowiska i ludzi przestrzeni miejskich. Promocja realizacji zgłoszonych do konkursu to szansa na rozgłos dla miasta, projektanta i inwestora, ale także podkreślenie jak istotne są obecnie działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Ponadto udział
w konkursie udowodnił też, że polskie inwestycje stoją na bardzo wysokim europejskim poziomie, czego dowodem jest osiągnięcie 2. miejsca przez Czyżyny Park z Krakowa
w zeszłorocznej edycji konkursu.

 

Zielone Miasto Europy

W roku 2021 rozpoczęła się kampania „More Green Cities for Europe”, czyli „Zielone Miasto Europy”, finansowana z funduszy Unii Europejskiej. Jej głównym celem jest zwiększenie wykorzystania roślin w miastach, mając na uwadze dobro społeczności, ochronę środowiska, walkę ze zmianami klimatycznymi oraz stymulowanie rozwoju gospodarczego aglomeracji. W kontekście europejskim, rolę reprezentanta sektora zieleni pełni Europejskie Stowarzyszenie Szkółkarskie (ENA), a w Polsce to przedsięwzięcie realizowane jest przez Związek Szkółkarzy Polskich, organizację, która zdobyła uznanie jako ekspert w dziedzinie zieleni miejskiej.

 

Jednym z elementów kampanii jest organizowany wśród państw biorących w niej udział konkurs na Europejską Nagrodę Green Cities. Jest to prestiżowe wyróżnienie przyznawane miastom i regionom za ich wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Nagroda ta ma na celu promowanie przestrzeni miejskich, które zrealizowane przy pomocy  innowacyjnych rozwiązań, przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia zielonych przestrzeni miejskich oraz tworzenia ekologicznych i przyjaznych miast.

 

Polski kandydat 2023

Zanim wyłoniony zostanie zwycięzca prestiżowego konkursu na arenie europejskiej, we wszystkich Państwach biorących udział w kampanii trwała rywalizacja na szczeblu ogólnokrajowym. W lipcu br. polskiego kandydata do konkursu wybierało jury w składzie: Magdalena Biela, zastępca dyrektora, Zakład Zieleni Miejskiej
w Katowicach, dr Agnieszka Gawłowska, architekt krajobrazu i wykładowca w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Mateusz Milczyński, członek zarządu Związku Szkółkarzy Polskich i koordynator kampanii Zielone Miasto Europy w Polsce, Judyta Więcławska, redaktor prowadząca magazynu Zieleń Miejska, Wydawnictwa Abrys.

 

Komisja konkursowa miała przed sobą niemałe wyzwanie oceniając 14 realizacji, które stały na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie. Wygrał projekt Przebudowy Ulicy Kondratowicza w Warszawie zgłoszony przez Zarząd Dróg Miejskich i to on będzie reprezentować Polskę na arenie europejskiej.

Rośliny w roli głównej

Projekt ulicy Kondratowicza zakłada stworzenie atrakcyjnej wizualnie i bezpiecznej przestrzeni z dużą ilością zieleni. Ma ona służyć jako miejsce spotkań i aktywności dla mieszkańców, zapewniając komfortowe warunki dla pieszych i rowerzystów oraz dostępność dla różnych grup społecznych, w tym osób o różnej mobilności. Architekci z pracowni projektowej WXCA przewidzieli również liczne małe skwery dla mieszkańców, co
z pewnością przyczyni się do poprawy jakości życia w okolicy.

Po zakończeniu realizacji na ulicy Kondratowicza pojawi się imponująca ilość nasadzeń, w tym 93 505 krzewów i pnączy oraz 9 203 byliny. Rośliny takie jak śnieguliczka Chenaulta, rokitnik zwyczajny, bluszcz pospolity
i tawlina jarzębolistna ozdobią ulicę, zachęcając mieszkańców do aktywnego wypoczynku w mieście. Ponadto, przestrzeń wzbogacą także żywopłoty z irgi błyszczącej (31 386 krzewów), trawniki o łącznej powierzchni
2 643 m² oraz łąka kwietna o powierzchni 4 016 m². Istniejące szpalery drzew zostaną przedłużone, a ulica zyska blisko 500 nowych nasadzeń, głównie klonów, grabów i lip.

 

W zakresie małej architektury zastosowano specjalnie zaprojektowane wzory, które harmonijnie wpisują się
w charakter ulicy i korespondują z estetyką zielonych przestrzeni Warszawy. Dzięki temu projekt wyróżniają spójność  i estetyka. Projekt uwzględnia również przepuszczalność terenu dla wody zarówno terenów zieleni, jak i nawierzchni skwerów.

 

Należy także zwrócić uwagę na zaangażowanie mieszkańców, którzy aktywnie uczestniczyli w projekcie, sadząc setki drzew i krzewów. Dzięki nim ulica Kondratowicza stała się „Aleją tysiąca drzew”, która wpisuje się
w potrzeby Warszawiaków i odpowiada na wyzwania, jakie dzisiaj czekają wszystkie aglomeracje. Projekt ten nie tylko poprawia jakość życia okolicy, ale także stanowi inspirację dla innych miast.

 

O tym, na którym miejscu ulica Kondratowicza uplasuje się w finale Konkursu poinformujemy już w listopadzie!