Minimum słów maximum florystyki

Parafrazując tytuł audycji muzycznej redaktora Piotra Kaczkowskiego w radiowej Trójce chcemy dziś przedstawić tylko za pomocą  fotografii prace wybranych polskich florystów.
W świąteczny poranek mamy więcej czasu warto się zainspirować, podpatrzeć.
Napiszcie na adres redakcja@floraplus.pl czyje sylwetki i prace mamy Wam szerzej przedstawić. Wyboru subiektywnie dokonał redaktor naczelny.

Na  zakończenie   chciałbym napisać  parę  słów  o Robercie  Miłkowskim  obecnie trochę  zapomnianym mistrzu   florystyki, majacym wielki wkład  w rozwój polskiej  florystyki.  Jest   to  człowiek   wysokiej   kultury  i wrażliwości, erudyta którego  bardzo   teraz  brakuje w naszym  świecie  florystycznym.