Park Czyżyny nominowany do nagrody Green Cities Europe 2022

W 2022 r. to Park Czyżyny z Krakowa został nominowany do nagrody Green Cities Europe. Celem konkursu będącego częścią kampanii Green Cities Europe (Zielone Miasta Europy) jest promocja ambitnych, inspirujących i innowacyjnych realizacji zielonej infrastruktury. Park Czyżyny jest polskim przykładem działań mających na celu tworzenie miast przyjaznych dla mieszkańców, z którymi ludzie chcieliby się związać zarówno prywatnie jak i biznesowo.

Urbanizacja i zmiany klimatyczne wymagają nowych rozwiązań w celu utrzymania, a najlepiej poprawy, jakości życia w naszych miastach. Wprowadzenie czy rozszerzenie zieleni i terenów biologicznie czynnych w miastach nie jest już kwestią wyboru, ale koniecznością. Realizacja Parku Czyżyny to przykład rewitalizacji dużego wybrukowanego placu i przekształcenia tej przestrzeni w zielony, tętniący życiem park. Obecnie rośnie w nim kilkaset drzew oraz kilka tysięcy krzewów i bylin zaaranżowanych w kompozycje o różnym charakterze: jedne w stylu angielskim – uporządkowane, z alejami drzew i trawnikami, inne – mniej formalne, tworzone głównie przez roślinność ruderalną, układem nawiązującą do poprzedniej betonowej nawierzchni. Cała zielona przestrzeń jest dostępna i przyjazna dla wszystkich grup wiekowych oraz osób niepełnosprawnych. W zależności od potrzeb i upodobań, mieszkańcy spędzają czas relaksując się w ciszy i bezpośrednim kontakcie z przyrodą, bądź rekreacja przybiera bardziej aktywną czy nawet sportową formę, na co pozwala bogate wyposażenie parku.

 

Park Czyżyny konkuruje z dwunastoma innymi projektami europejskimi, które zostaną ocenione
w najbliższych tygodniach przez międzynarodowe jury złożone z profesjonalistów reprezentujących kraje biorące udział w kampanii Green Cities Europe. Zwycięski projekt zostanie ogłoszony 8 grudnia w Paryżu, w Victoires du Paysage.

Z wszystkimi nominowanymi projektami można się zapoznać na stronie www.thegreencities.eu/award !

 

Green Cities Europe – więcej zieleni w miastach Europy

Konkurs jest częścią kampanii Green Cities Europe, która łączy 13 organizacji z krajów europejskich*, działających na rzecz zwiększenia wykorzystania roślin w przestrzeniach zurbanizowanych, poprzez przedstawianie innowacyjnych pomysłów, przykładów i informacji opartych na badaniach naukowych. Dane gromadzone są na platformie, która skupia się na pozytywnym wpływie jaki mają rośliny i tereny zieleni na zdrowie, klimat, gospodarkę, bioróżnorodność oraz więzi społeczne. W naszym kraju przedsięwzięcie to realizuje Związek Szkółkarzy Polskich – organizacja, która zyskała rangę tutejszego eksperta w dziedzinie zieleni i związanych z nią zagadnień.

Więcej informacji na stronie www.thegreencities.eu.

*Kraje biorące udział w kampanii: Belgia, Bułgaria, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Polska, Portugalia, Holandia i Szwecja.

Szczegóły na temat kampanii można uzyskać w biurze:
Związku Szkółkarzy Polskich (tel. 22 435 47 22) oraz
Agencji Promocji Zieleni (tel. 22 435 47 20).